Født 1948

UTDANNELSE

Økonomisk Gymnas, Namsos, 69.
Bergens Kunsthåndverksskole, keramikk, 70-73.

Kurs: KOU, saksbehandling 82 og 86, administrasjon og lederskap 87.

Høyskolen i Nord-Trøndelag, deltidsstudium prosjektledelse, 08.

Trener 1, Norges Golfforbund 2012.

ARBEID/JOBB
Keramiker, eget verksted på Haugen sammen med ektefelle Liv Aursand, 73 –
Kultursekretær/kinosjef, Namsos kommune 80 – 85.
Kulturkonsulent og ungdomsklubbleder i Overhalla 85 – 87.
Kultursjef i Overhalla 87 – 93 Ansvarlig for tilskudd kulturmidler samt Tippemidler og Spillemidler som etatsleder kultur i Namsos og Overhalla.
Gallerileder Nord-Trøndelag Fylkesgalleri 93 –2011(12) (Kunstmuseet Nord-Trøndelag ).

Koro-konsulent.

Greenkeeper Namdal Golfklubb 2004 –

UTSTILLINGER O.A.
Norsk Kunsthåndverk 77, 78,
Trøndersk Kunsthåndverk 77, 79, 
Midtnorsk Kunsthåndverk 80, 87, 90, 01,
Vestnorsk Kunsthåndverk i dag 73, 
Elverumutstillingen 76,
Utstillingsturne i Finmark 76/77 (Norsk Kulturråd),
Trøndelag kunstnersentrum 78,
Namsos kunstforening, jubileumsutstilling 95 og 01. 
Kunsthåndverk i Nord Trøndelag, vandreutstilling 17-18
Ellers: ca. 40 gruppeutstillinger rundt om i landet bl.a. i regi av Namdal kunstgruppe.
Div. prosjektutstillinger bl.a. vandreutstilling for skoleverket om Leire
Medprodusent for div. undervisningsvideoer og TV programmer bl.a. i regi av NRK

INNKJØP
Sør-Trøndelag Fylke 75, 77.
Nord-Trøndelag fylke 77, 87.
Nord-Trøndelag fylkesgalleri 90, 2000

UTSMYKNINGER
Drageid Kapell, altertavle, Overhalla sykeheim, relieff, «de fire årstidene», Steinkjer sykeheim, skulptur, Myre Kirke, altertavle, Namdal Sykehus, to relieff,

PROSJEKT o.l.
Vandreutstillinger for skoleverket. Utsmykkinger av bl.a. kirker og sykehus.

Utsmykkingskonsulent for statens utsmykkingsfond (KORO),  for flere kommuner, N-T fylkeskommune, Helse Midt-Norge, Namdal Rehabilitering og private.

Produsent og medprodusent for undervisningsvideoer og TV programmer bl.a. i regi av NRK.

Planlegging og bygging av Namsen golfbane inkl. ansvar for spillemiddelsøknader, æresmedlem Namdal Golfklubb 2014.

TILLITSVERV o.l.
Namdal Kunstgruppe, leder 75 – 80, Norske Kunsthåndverkere, medl. landsstyret 76 – 80
Riksgalleriet, vara, styret 78 -88,

Kulturhuset i Namsos/Nord-Trøndelag Fylkesgalleri, sekr. plankomite/gallerirådet, 80 – 88

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge, styreleder 89 – 93

Namdal Golfklubb, styremedlem 2000 -14 ,  Anleggsansvarlig 2002-14.


Lierne Nasjonalparksenter IKS, styremedlem 2004 –18

Med på etableringen av Rians venner, sekretær for Riangalleriet SA fra 2011

Namsos kunstforening, styremedl. 2011-  pt kasserer og nestleder

Overhalla kunstforening, kasserer og nestleder

Nord Trøndelag fylkeskunstforening, leder  2012-2020

Aktiv med i lokalpolitikk fra 1979 som medlem av kommunestyre og formannskap i Overhalla kommune. 2019: Nestleder i Kontrollutvalget og Eldrerådet.

Styreleder Skage frivilligsentral, nestleder pensjonistforening og nestleder Overhalla historielag,

Kulturprisen Overhalla kommune 2020 sammen med Liv Aursand

Ildsjelprisen i Overhalla 2022.


Ytterligere data finnes: Norsk Kunstnerleksikon